На снимката: Валентин Златев

Членове на Управителния съвет на българска федерация баскетбол се срещнаха вчера с Генералния Директор на Лукойл България Валентин Златев и му направиха предложение да се кандидатира за Президент на федерацията.

На срещата г-н Златев заяви, че въпреки желанието си да заеме този пост се налага да откаже поради многото си други важни и неотложни ангажименти, но че изразява пълната си подкрепа към федерацията.

При проведената дискусия относно бъдещето на централата всички се обединиха около идеята да се предложи на Общото събрание на БФБ да се промени Устава като се обединят функциите на Изпълнителен Директор и Президент и тази длъжност да бъде заета от настоящия изпълнителен директор Георги Глушков. Отново бе повдигнат и въпросът за създаването на Обществен съвет към федерцията, в който да бъдат поканени видни български политици, бизнесмени и деятели, които обичат баскетбола, което бе идея на покойния бивш Президент Михаил Михов.

В следващите дни ще бъде насрочено ново събрание на Управителния съвет, на което ще се реши датата и мястото за провеждане на Общо събрание на БФБаскетбол.