На свое редовно заседание от 09.06. 2011 г. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз взе следните решения:

1. Въз основа на докладна записка от председателя на комисията за изготвяне на предложения за промени в нормативните актове на БФС за сезон 2010/2011 Михаил Касабов одобрява промените и оторизира съответните комисии към БФС да ги редактират и включат в документите за новия сезон, както следва:

I. Промени в Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС

1. В член 21, т. 14 се прави промяна, като вместо досегашното преиграване на дадена футболна среща в професионалния футбол, поради посочените в т.13 причини (прекъсване поради непреодолими причини или проблеми със сигурността), да се премине към доиграване на срещата със зачитане на получените наказателни картони и направени смени.

Целта е да се предотвратят някои спекулации от страна на отбора – домакин.

Предложението е от СТК

2. В член 27 „Задължения на футболните клубове – участници в срещите“ да се добавят и следните нови изисквания:

а) Един час след завършване на футболната среща, отборът домакин е длъжен да предаде на съдийския наблюдател/делегата DVD със запис от срещата.

б) След завършване на футболната среща не се разрешава на футболистите, треньорите да коментират съдийството и съдиите.

в) Всеки футболен клуб задължително трябва да носи при гостуванията си – трети цвят екип, регистриран в СТК.

г) Вратарите на двата отбора трябва задължително да са с различни по цвят екипи и същевременно да се различават от цвета на съдийските екипи.

д) Лейкопласта, с които се облепват чорапите задължително трябва да бъде с не повече от 2 см. височина.

е) 1. Ако съдията констатира, че има прояви на расизъм или бъде информиран за това от четвъртия съдия, той трябва (първа стъпка съгласно правило 5 от Правилата на Играта) да спре мача и да поиска да бъде отправен призив към публиката чрез звуковата уредба на стадиона, такива прояви незабавно да бъдат прекратени. Отборът-домакин задължително изпълнява искането.

2. В случай, че тези прояви не престанат след подновяване на играта, съдията може да спре мача за разумен период от време (за такъв се приема период от пет до десет минути) и да покани отборите да се приберат в съблекалните. Задължително се прави следващ призив към публиката чрез звуковата уредба. Отборът-домакин задължително изпълнява искането.

3. Когато проявите не спрат след като играта бъде подновена, съдията може да премине към прекратяване на мача.

По време на посочените действия Делегатът на мача помага на съдията, посредством четвъртия съдия, да се прецени дали проявите на расизъм са преустановени.

Решение за прекратяване на мача може да бъде взето само ако всички останали мерки са били изпълнени последователно и след преценка – какво влияние ще има това върху сигурността на играчите и публиката в случай, че мача бъде прекратен.

При прекратяването на мача, същият се доиграва по реда на чл. 21, т. 14.

Предложението е от СК и на

основание решение на ИК на УЕФА

3. В чл. 1, т. 3 да се направи промяна, като се промени броят на отборите във „В“ АФГ и те да станат 14-18 отбора за първенството 2012/2013 г., вместо досегашното 12-20 отбора. Съответно се коригира и броят на изпадащите от всяка „В“ група отбори.

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

4. В Турнира за Купа България – чл. 16, т. 3, б. а) „предварителна фаза“ се добавя следния текст:

„В предварителната фаза за излъчване на зонални представители се играе по системата на елиминиране – по една среща, като домакин е отборът от по-долната група. Ако двата отбора са на едно ниво, домакинството се определя чрез жребий.“

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

5. В Турнира за Купа България – чл. 17 „Втори етап“ да се добави следния текст:

„За излъчването на 4-те зонални представители се играе по системата на елиминиране – по една среща, като домакин е отборът от по-долна група. Ако двата отбора са на едно ниво домакинството се определя чрез жребий.“

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

6. Да отпадне б. „е“ от чл. 20, т. 1. 2, с което ще отпадне задължителното участие на отборите от „В“ АФГ в турнира за купата на АФЛ.

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

7. В чл. 24 да се добави нова т. 12 със следния текст:

„При започване на среща от отбор със седем състезатели във „В“ и Областни групи и последващо прекратяване на срещата поради оставането на отбора с 6 /шест/ състезатели деянието да се счита за „симулативна игра“. В тези случаи СТК налага следните спортни санкции на отбора, причинил прекратяването:

а) При първи случай – служебна загуба 3-0;

б) При втори и всеки следващ случай – служебна загуба 3-0 и отнемане на 3 точки от актива на отбора;

в) В ДЮФ при втори и всеки следващ път, освен санкциите по б. „б“ се отнемат 3 точки от актива на отбора – мъже“.

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

8. В чл. 28, т. 14, последна алинея да се направи нова редакция в смисъл, че досега при неплащане на съдийските такси и пътни на длъжностните лица в аматьорския футбол срещите се играеха, а сега се предлага те да не се играят и текста да стане така:

„При неплащане таксите и пътните разходи на длъжностните лица преди футболната среща в аматьорския футбол /ДЮФ, областни групи, „В“ групи и турнири/, то същата не се провежда и се присъжда служебен резултат 3-0 в полза на гостуващия отбор.“.

9. В чл. 20, т. 1, подточка 1.1, буква в), досегашния текст се изменя със следния нов текст, в който за всяка длъжност от спортно-техническия щаб на отбора е посочен изискващия се лиценз, а именно:

в) Отборите от „А“ и „Б“ футболни групи спазват задължително изискванията за квалификационните степени и лицензи на треньорите от „Статут на треньора по футбол в системата на БФС“.

Треньорите сключват:

– Договори, които регламентират взаимоотношенията им с ФК;

– Лицензионни договори с БФС и ФК , които узаконяват статута им на професионални треньори за съответната спортно-състезателна година със съответния ФК.

Отборите от „А“ и „Б“ ФГ следва да депозират в БФС – Техническия комитет в срок до 7 дни преди началото на подготвителния период на спортно-състезателната година оригинален екземпляр от трудов договор, регистриран в НАП, нотариално заверен за съответните длъжности:

За „А“ ФГ

– старши треньор на първия отбор – с УЕФА „ПРО“ лиценз

– помощник треньор на първия отбор – с УЕФА „А“ лиценз

– треньор на вратарите на първия отбор – с УЕФА „А“ лиценз или минимум „В“ ниво лиценз на БФС за треньор на вратари

– директор на ДЮШ – с минимум УЕФА „А“ лиценз

– старши треньори на най-малко 3 отбора от ДЮШ :

юноши – ст.възраст – с минимум УЕФА „А“ лиценз

юноши – мл.възраст – с минимум УЕФА „В“ лиценз

деца – с минимум УЕФА „В“ лиценз

За „Б“ ФГ

– старши треньор на първия отбор – с минимум УЕФА „А“ лиценз

– помощник треньор на първия отбор – с минимум УЕФА „А“ лиценз

– директор на ДЮШ – с минимум УЕФА „А“ лиценз

– старши треньори на най-малко 3 отбора от ДЮШ :

юноши – ст.възраст – с минимум УЕФА „А“ лиценз

юноши – мл.възраст – с минимум УЕФА „В“ лиценз

деца – с минимум УЕФА „В“ лиценз

Отборите от „В“ футболна група следва да депозират в Зоналните съвети на БФС в срок от 7 дни преди започване на първенството оригинален екземпляр от договор за възлагане на съответните длъжности:

-старши треньор на първия отбор – с минимум УЕФА „В“ лиценз

-старши треньор на най-малко 2 отбора от ДЮШ – с минимум „С“ лиценз на БФС.

При неизпълнение на тези задължения ФК от „А“, „Б“ и „В“ ФГ се наказват съгласно член 34 от Дисциплинарния правилник.

Предложението е от

БТШФ

10. В член 16, VI етап, 6 кръг /финал/, буква в) отпадат алинеи втора и трета и да се заменят със следния нов текст:

„Когато носителят на Националната купа е и шампион на страната, в турнира на Лига Европа участва клубът, който е класиран на най-предно място в класирането на шампионата на страната, след всички клубове, които са се класирали за лига Европа“.

„Ако носителят на Националната купа не получи лиценз за участие в Лига Европа, на неговото място участва отборът, който е класиран на най-предно място в класирането на шампионата на страната, след всички клубове, които са се класирали за лига Европа. Ако заместващият отбор също не получи лиценз, за участие се поканва следващият го в класирането отбор, който е получил лиценз за Лига Европа.“

Предложението е на база

уведомително писмо на УЕФА

„2012-2015 УЕФА Шампионска Лига и УЕФА Европа Лига – разпределение на местата за клубовете“

11. Отборите от „В“ групите участват задължително в областите и зоналните първенства с представителни отбори – деца и по избор в същите първенства с отбори за юноша младша или старша възраст.

Предложението е на

АФЛ и ДЮФ

14. Администрирането на „В“ АФГ, от сезон 2012/2013 да се извършва централизирано, а не както досега – в четирите ЗС на БФС.

АФЛ да направи проучване сред отборите от „В“ ФГ за целесъобразността от тази промяна.

15. Да отпадне възможността в отборите от U-19 да участват състезатели над 19 години.

Дисциплинарен правилник на БФС

Съществуващ текст

Член 7. Дисциплинарните нарушения в системата на БФС са действия или бездействия, които нарушават реда, установен с Устава на БФС, регламента и указанията на ФИФА и УЕФА, както и с наредбите, правилниците и решенията, приети/утвърдени от ИК на БФС.

Ново редакция

Член 7. (1) Нарушение по смисъла на правилника е действие или бездействие, което нарушава реда, установен с Устава на БФС, с наредбите, правилниците и решенията, приети от ИК на БФС или с документите на ФИФА или УЕФА в предвидените от правилника случаи.

(2) Дисциплинарно наказание и/или имуществена санкция се налагат за извършено нарушение, предвидено в този правилник .

(3) В случай, че е извършена проява или действие/бездействие, които са обществено или спортно неприемливи, дисципрлинарната комисия, ръководейки се от духа, принципите и идеите на настоящия правилник, постановява решение за налагане на дисциплинарно наказание и/или имуществена санкция, основаващи се на правилата на УЕФА, ФИФА и на общите принципи на правото.

(4) Опитът е започнатото изпълнение на нарушение, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в правилника и искани от лицето последици на това нарушение.

(5) При опит лицето се наказва с наказанието, предвидено за довършеното нарушение, като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради които нарушението е останало недовършено.

Нова редакция на чл. 9, ал. 2 и 3.

Член 9. (2) Отговорността за извършено нарушение на разпоредбите на този правилник е лична.

(3) В определените от този правилник случаи, на футболните клубове се налагат дисциплинарни мерки или имуществени санкции за допуснати нарушения на разпоредбите му.

Съществуващ текст

Член 10. (2) Дисциплинарната комисия, при необходимост и по своя преценка, може да поиска и допълнителни доказателства – писменни или гласни, както и да изслуша страните.

(3) Докладите на длъжностните лица следва да описват нарушението, без да го квалифицират по дефинициите на настоящия правилник.

Предложение

Член 10. (2) Дисциплинарната комисия, по своя преценка, може да поиска и допълнителни доказателства – писменни или гласни, както и да изслуша заинтересованите страни.

(3) Назначените длъжностни лица са длъжни да описват в доклад само фактите на извършеното нарушение.

Съществуващ текст

Член 15 (6) – няма такава.

Член 16 (1) За извършени и установени нарушения по настоящия правилник, на виновните лица се налагат дисциплинарни наказания, съответстващи по вид и степен на нарушението.

(2) При налагане на наказанията и определяне на конкретния размер на санкциите, се взимат предвид смекчаващите и утежняващи вината обстоятелства.

(3) Наложените дисциплинарни наказания, на състезателите от ПФК/ФК/, включват и парични глоби.

Предложение

Член 15 (6) Констатирани нарушения и наложени наказания в започнала среща не се анулират.

Член 16 (1) Дисциплинарният орган определя наказанието в пределите, предвидени от правилника за извършено нарушение, като взема предвид степента на нарушението и смекчаващите и отегчаващи обстоятелства.

(2) Смекчаващите обстоятелства обуславят налагането на по-леко наказание, а отегчаващите – на по-тежко.

(3) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в правилника наказание се

окаже несъразмерно тежко, дисциплинарния орган определя наказанието под най-ниския предел.

(4) В случаите по ал.(3) дисциплинарният орган:

1. Може да слезе под най-ниския предел на глобата най -много с една втора;

2. Може да не наложи по-лекото наказание, когато правилникът е предвидил повече от едно наказание за нарушението.

(5) Наложените дисциплинарни наказания определяни за състезателите от ПФК (ФК) се придружават с парични глоби.

Съществуващ текст.

Член 25. /2/ По текста …….. , се налага наказание ЛСП за срок от 8/осем/ срещи …….и продължава по текста

Член 34. /1/…………….

1. ……..

2. За нанасяне на обида или използване на неприличен жест към съдия или длъжностно лице, нарушителят …. и продължава по текста

Нова редакция

Член 25. /2/ По текста …….. , се налага наказание ЛСП за срок от 3/три / до 8/осем/ срещи …..и продължава по текста

Член 34. /1/…………….

1. ……..

2. За нанасяне на обида или използване на неприличен жест към длъжностно лице, служебно лице и/или публика, нарушителят …. и продължава по текста…..

Съществуващ текст

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

4. По текста…

а/ без последствие

б/с последствие

1) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице

2) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице, като е причинил нараняване.

3) предметът е паднал извън терена и е влязъл в съприкосновение със служебно или длъжностно лице.

4) предметът е паднал извън терена и е влязъл в съприкосновение със служебно или длъжностно лице, като е причинил нараняване.

Предупреждение за лишаване от домакинство

Лишаване от домакинство за 1 среща

Предупреждение за лишаване от домакинство

Лишаване от домакинство за 1 среща

1 000 лв

1 000 лв

3 000 лв

2 000 лв

4 000 лв

Нова редакция

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

4. По текста

а/ без последствие

– единични предмети

– многобройни предмети

– предмети опасни за здравето

б/с последствие

1) предметът е паднал извън терена и е влязъл в съприкосновение със служебно или длъжностно лице.

2) предметът е паднал извън терена и е влязъл в съприкосновение със служебно или длъжностно лице, като е причинил нараняване.

3) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице

4) предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице, като е причинил нараняване.

Предупреждение за лишаване от домакинство

Лишаване от домакинство за 1 среща

Предупреждение за лишаване от домакинство

Лишаване от домакинство за 1 среща

1 000 лв.

2 000 лв.

3 000 лв.

2 000 лв.

4 000 лв.

1 000 лв.

3 000 лв.

Съществуващ текст.

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

9. ФК допуснал по своя вина закъснение от началния час по програмата на срещата

1 000 лв

Нова редакция

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

9. ФК допуснал по своя вина закъснение от началния час на срещата или началото на второто полувреме на срещата.


за всяко

по

1 000 лв

Съществуващ текст.

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

9а. Няма

Нова редакция

Член 37.

Таблица

Нарушение
Наказание
Им. санкция

9 а) ФК, осуетил провеждане на футболна среща

Изваждане от групата

40 000 лв

Допълнение на чл. 37.

Член 37.

Таблица

21. Забрана за игра пред публика може да бъде наложено при:

– Нанесени значителни материални щети

– Разрушаване на съоръжения

– Хвърлени предмети довели до сериозни наранявания и с последствие

– Масово навлизане на публика

ДП 2010/2011

Член 37 – Забележка

/2/Който публично каже или извърши нещо унизително, дискриминационно или позорно за човешкото достойнство на другиго поради неговата раса, цвят, език, религия или етнически произход, се наказва най-малко за пет срещи на всички нива. На нарушителите се налагат забрана за влизане на стадионите и глоба в минимален размер на 25 000лева(равностойността на 20 000 шв. франка). Ако нарушението е извършено от длъжностно лице, глобата е в размер на 37 500 лева (равностойността на 30 000 шв. франка).

2. Когато по време на футболната среща зрителите на единия отбор издигнат лозунги с дискриминационно съдържание или извършат нещо унизително или дискриминационно, на отбора, който се подкрепя от тези зрители, се налага имуществена санкция в размер на 37 500лева (равностойността на 30 000 шв. франка) и се лишава от домакинство за 1 среща. Когато не може да се установи кой отбор подкрепят тези зрители, се наказва клубът който е организирал дадената среща.

3. На зрителите, които са извършили нарушения по т.1 и/или т. 2, се налага забрана да влизат на стадионите за срок две години.

4. Ако играчи, длъжностни лица на ФК или зрители извършат нарушение по смисъла на т.1 и т. 2, на отбора, с който са свързани нарушителите, ако това може да се установи, се отнемат 3 /три/ точки, при повторно нарушение се отнемат 6 /шест/ точки, а при последващо нарушение отбора се изважда от участие в съответното първенство. Когато за дадения футболен мач не се присъждат точки, отборът, ако това може да се установи, се дисквалифицира.

Нова редакция

В Член 37 – Забележка

/2/ На всеки, който обижда достойнството на дадено лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, цвят на кожата, език, религия или произход се налага съответна санкция, както следва:

а) на привърженик на клуб, определено доказан от длъжностните лица, имуществена санкция на клуба в размер на 25 000 лв.

б) на служебно лице от клуба, определено доказано от длъжностните лица, се налагат наказания съответно:

– на извършителя лишаване от право да изпълнява функции за минимум пет срещи;

– на клуба имуществена санкция не по-малко от 37 500 лв.;

– лишаване от домакинство на клуба, към който се числи служебното лице.

2. Когато няколко лица (служебни лица и/или играчи) от клуб едновременно нарушат т. 1, или има други утежняващи вината обстоятелства, на отбора могат да се отнемат 3/три/ точки при първо провинение и 6/шест/ при второ; следващо нарушение може да доведе изваждане от групата. В случай на срещи, в които не се присъждат точки, отборът може да бъде дисквалифициран от турнира.

3. Когато привърженици на отбор нарушат т. 1. по време на среща, се налага глоба не по-малко от 37 500 лева на клуба, към които принадлежат привържениците, независимо от формата на вината – умишлено или поради небрежност.

4. Сериозни нарушения могат да бъдат наказвани с допълнителни санкции, по-специално лишаване от домакинство, служебна загуба, отнемане на точки или дисквалификация от турнира.

5. За зрители, които нарушават т. 1. на този член,по доклад получават забрана за достъп до района на стадиона за най-малко две години, след сигнализиране на органите на МВР.

Предложенията са от

Дисциплинарната комисия

при БФС

II.

1. В член 42 да се впише нова точка 7 със следния текст:

ФК от Областни и Зонални групи юноши старша възраст:

а) – 12-14 отбора – за натрупани 15 жълти картона – 50 лв.

– 14-16 отбора – за натрупани 20 жълти картона – 70 лв.

– 16-18 отбора – за натрупани 25 жълти картона – 100 лв.

– над 18 отбора – за натрупани 30 жълти картона – 100 лв.

б) за всеки следващ жълт картон – по 10 лв.

в) общо за 5 червени картона – 100 лв.

г) за всеки следващ червен картон – 20 лв.

Предложението е от АФЛ и

ЗС на БФС

2. В чл. 34 се създават нови алинеи от 10 до 16, както следва:

ал. 10. ФК от „А“ или „Б’ ФГ който не изпълни изискванията на Наредбата за първенствата и турнирите по чл. 20, т. 1.1 б. „в“ – в срок от 7 дни преди началото на подготвителния период на спортно-състезателната година не предостави оригинален екземпляр от трудов договор, регистриран в НАП, нотариално заверен за съответните длъжности се наказва с парична глоба в размер на:

-за ст.треньор на представителния отбор – 2000 лв.

-за помощник треньор на представителния отбор – 1000 лв.

-за останалите длъжности – 500 лв.

ал. 11. ФК, който започне първенството без да е изпълнил изискванията по член 20.1.1 буква „в“ от Наредбата за първенствата и турнирите се наказва с парична глоба в размер на:

-за ст.треньор на представителния отбор – 4000 лв.

-за помощник треньор на представителния отбор – 2000 лв.

-за останалите длъжности – 1000 лв.

ал. 12. Ако нарушението продължава и след втория кръг глобите се удвояват и с решение на СТК се отнемат 3 точки от актива на отбора.

ал. 13. При продължаване на нарушението отбора се изважда от съответната група с решение на СТК.

ал. 14. ФК от „В“ футболна група, който не изпълни изискванията съгласно чл. 20. т. 1.1, б. „в“ от Наредбата за първенствата и турнирите и започне първенството в нарушение на този член се наказва с парична глоба в размер на:

-за ст.треньор – 500 лв.

-за останалите длъжности – 100 лв.

ал. 15. Ако нарушението продължава и след втория кръг глобите се удвояват и с решение на Зоналната СТК се отнемат 3 точки от актива на отбора.

Алинея 10 става алинея 17.

Предложението е от

БТШФ

3. Да се обсъдят и вземат решения по следните предложения:

а) Да се промени наказанието „лишаване от домакинство“ с „провеждане на срещи при закрити врати“.

Мотиви: при лишаване от домакинство наказаният клуб е принуден да играе следващите домакински срещи на лицензиран стадион в друг град. С оглед реалността и малкото брой лицензирани стадиони това наказание не предполага решаване на проблема, а преместването му на друго място.

Предложението е на

МВР

4. В чл. 44 се добавя нова алинея 3 със следния текст:

„(3) Футболен клуб, отказал да подпише договор с БФС, относно телевизионното предаване на негови срещи се санкционира както следва:

– При неподписване преди започване на първенството 2011/2012 г. на виновния клуб се отнемат от актива 3/три/ точки;

– При неподписване преди срещите от втори кръг на първенството 2011/2012 г. виновният клуб се изважда от състава на съответната група“.

– ВАРИАНТ: не се допуска да започне първенството

Предложението е на

Направление „Спортно-техническо“

Сборник документи

Правилник за статута и трансферите

на футболистите

Правилник за състезателните права

на футболистите

1.В глава III, раздел I от ПСТФ (стр.75) се предлага тренировъчната компенсация да се заплаща до 30 дни след датата на картотекирането.

Целта е да се даде необходимото време за нейното определяне и последващата процедура по изплащането на същата.

Предложението е от

СТК при БФС

2. В глава III, раздел I от ПСТФ (стр.75) се предлага да се конкретизират условията, при които да се изплаща тренировъчната компенсация, а именно:

– при изтекъл трудов договор – да се изплаща тренировъчна компенсация;

– при предложен нов трудов договор, но отказан от състезателя по различни причини – да се изплаща тренировъчна компенсация;

– при действаш трудов договор и съответно трансфериране на футболиста в трансферната сума да се има предвид и тренировъчната компенсация;

– при прекратен договор по взаимна договореност – да не се изплаща тренировъчна компенсация;

– при прекратен договор по вина на футболния клуб – да се изплаща тренировъчна компенсация.

Предложението е от

СТК при БФС

3.В раздел II от ПСТФ се предлага преминаването на футболисти-аматьори от един клуб в друг клуб в периода между двата полусезона да става без разрешение, което е в съответствие с изискванията на ФИФА.

Целта е уеднаквяване и да не е административна пречка за свободния избор на аматьора за кой клуб да се състезават.

Предложението е от СТК,

АФЛ и ЗС на БФС

4.В член 49, от ПСФК – членове на БФС се предлага ал. 4 в сегашния й вид да отпадне и да се замени със следния нов текст:

„Състава на съответната „В“ футболна група, в която трябва да участват отбори, които не са получили лиценз по ал.1.2 или 3 се формира по следния начин:

Отборите на ПФК, които не получават лиценз се състезават във „В“ АФГ на териториален принцип, като от съответната „В“ футболна група отпадат повече отбори по реда на класирането“.

Предложението е от

АФЛ и ЗС на БФС

5.В глава I, член 3, ал.(1) от ПСТФ се предлага да се внесе допълнение със следния смисъл:

Когато даден клуб е обявил фалит т.е е напуснал и спрял участието си в първенството или пък е изваден от състава на съответната група по негова вина, то за неговите футболисти това участие в този клуб да не се зачита и да им се разрешава не само да бъдат картотекирани в трети клуб, но и да имат право да се състезават, но само в системата на аматьорския футбол.

Имаме предвид напускането на първенството от страна на „Дунав“, „Черноморец“ – Балчик, „Равда“ и изваждането на „Ком-Миньор“.

Предложението е на АБПФ,

подкрепено от становището

на ФИФПро относно положението

на футболисти, чийто клуб е обявил фалит

Правилник за дейността на ТШФ при БФС

Предлага се за приемането на кандидати в курса за квалификационната степен УЕФА „ПРО“ лиценз за сезон 2011/2012 г. да бъдат утвърдени степените изисквания:

1. Диплома и валиден лиценз за УЕФА „А“ ново от ТШ на БФС или Треньорски школи на страни, признати от УЕФА и треньорски стаж на ниво УЕФА „А“ в професионален футболен клуб с мъжки отбор минимум 1 /една/ година.

2. Диплома и валиден лиценз на ниво УЕФА „А“ и треньорски стаж на ниво УЕФА „А“ минимум една година за кандидати, който имат трудов договор и лицензионен договор, регистрирани в БФС в професионален футболен клуб с мъжки отбор или са имали такива като старши треньори в професионален футболен клуб с мъжки отбор.

3. Диплома и валиден лиценз за ниво УЕФА „А“ минимум 1 /една/ година и минимум 30 участия в „А“ националния отбор.

4. Диплома и валиден лиценз за ниво УЕФА „А“ и треньорски стаж на ниво УЕФА „А“ минимум 1 /една/ година за кандидати, които са били или в момента са старши треньори или треньори на Младежкия или Юношески национални отбори.

5. Тест за владеене на чужд език /английски, френски, немски, италиански и испански/.

Предложението е на

БТШФ

Комисията предлага стилни, редакционни и технически поправки на нормативните документи за 2011/2012

БФС