Межународната ветроходна регата “Бриз” ще се прведе във Варна от 24-26 юни. Организатор е ЯК “Ч.море Бриз”. Официалните класове според международния правилник:

Class: 470

Class: 420

Class: Finn

Class: Laser (Standard, Radial and 4.7)

Class: Optimist

Class: Cadet

Class: RS-X

Надпреварата ще е във варненското езеро. Гонките са по Олимпйски трапец, Олимпийски триъгълник или надветрено-подветрен курс. Изборът ще бъде в ръцете на организаторите и съдиите в зависимост от ветровите условия.

Официалното откриване на състезането е утре в 11.00 ч. В 12.00 ч е първата  гонвка. На 25 и 26 юни стартовете също са в 11.00 ч. Официалното закриване на регатата е на 26 юни в 18.00 ч. с награждаване.