По време на днешното си заседание Управителният съвет на Българска федерация Волейбол обсъди и нуждата от възприемане на нов подход спрямо финансирането и подпомагането на клубовете. Членовете на УС се обединиха около идеята да бъдат изменени критериите за подпомагане на клубовете, които ще включват: принос към националните гарнитури , т.е. колко състезатели на клуба са част и от представителните тимове, подбор на ръстови състезатели при определени критерии, както и класиране на клуба в националното първенство.

Основният аргумент в полза на тази промяна е създаването на стимул за клубовете за по-ефективна работа с подрастващите и развитието на детско-юношеския волейбол.

В тази връзка бе прието предложение и да бъде изготвен нов правилник, който да регламентира финансовите отношения между волейболните клубове и състезателите им и който правилник ще защитава интересите на играчите.