П Р О Г Р А М И

ЗСХ „Черно море” мъжки профил

2012-2013

 11 годишнидеца

 

Участващи отбори :   

                                                 Времетраене 2 х 15 мин.                              

 1. 1.    „Добруджа” – Добрич                топка №1
 2. 2.    „Спартак” – Варна                                     
 3. 3.    „Локомотив” – Каспичан
 4. 4.    Русе

 ІІІ. Турнир ( есен ) 17.03.2013г. – домакин – Каспичан в гр.Шумен

 

13.   9:00ч. ”Добруджа”  – „Спартак”

14.  10:00ч. „Русе” – „Локомотив”Кс

15.  11:00ч. „Добруджа” – „Русе”

16.  12:00ч. „Спартак” – „Локомотив”Кс

17.  13:00ч. „Локомотив“Кс – „Добруджа”

18.  14:00ч. ”Русе“ – „Спартак”

 

Зонален финал с първите 4-ри отбора. Домакин отборът който е на 1-во място на 12.05.2013г.

 Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

 

12 годишни

 Участващи отбори:

 

 1. 1.     „Добруджа”-Добрич                        Времетраене 2х20мин.
 2. 2.     СКХ-ДЮ – Шумен                             Топка №2
 3. 3.     „Кубрат” – Кубрат

ІІІ. Турнир (пролет) 09.03.2013г.  – домакин – СКХ ДЮ

 

         7.  10:00ч.   ”Добруджа” – Добрич – СКХ-ДЮ – Шумен

         8.  11:00ч.   СКХ-ДЮ – Шумен – „Кубрат” – Кубрат

         9.  12:00ч.  ”Кубрат” – Кубрат – „Добруджа”- Добрич

 

      Зонален финал 27.04.2013г.Домакин отборът на 1-во място.

 Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

                                                                    13 годишни

 

Участващи отбори:

1.”Добруджа”- Добрич                        времетраене: 2 х 20мин.

2.”Локомотив” – Варна                      топка:  № 2             

3.”Спартак”- Варна

4.”В.Левски” – Д. Чифлик

5.СКХ-ДЮ – Шумен

6.”Кубрат” – Кубрат

7.”Опака”-1974 – Опака

 IV.Турнир  „В”-„Б’’ 10.03.2013г. домакин Шумен

        16. 10:00ч. СКХ ДЮ – „Добруджа”

        17. 11:00ч. „Кубрат” – „В.Левски” Д.Ч.

        18. 12:00ч. „Опака 1974” – „В.Левски” Д.Ч.

        19. 13:00ч. „Кубрат” – „Добруджа”

        20. 14:00ч. СКХ ДЮ – „В.Левски” Д.Ч.

        21. 15:00ч. „Добруджа” – „Опака 1974”

 Програмата ще се изготви след приключване на ІV турнир.

 Зонален финал  11.05.2013г.Домакин отбора на 1-во място. Участват 4 отбора.

                                                      Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

 

15 годишни – юн.мл.в.

 

Участващи отбори:

 

1.”Добруджа”-Добрич                                       времетраене: 2 х 20мин.

2.”Спартак” – Варна                                        топка:  №2

3.”Локомотив” – Варна

4.”Калиакра” – Каварна

5.”Кубрат” – Кубрат

 

група „А”                                                            група „Б’’

 

1.”Добруджа”- Добрич                                  1.”Спартак” – Варна

2.”Калиакра” – Каварна                              2.”Локомотив” – Варна

                                                                          3.”Кубрат”- Кубрат

 

ІІІ. Турнир вътрешен 17.03.2013г  група „А” – домакин – „Калиакра“

 11.  11:00ч.  ”Добруджа”-Добрич – „Калиакра” – Каварна

 

ІІІ. Турнир вътрешен  17.03.2013г. група „Б” – домакин – „Спартак”-Вн. + „Локомотив” – Вн.

 

              12.  10:00ч.  ”Спартак”- Варна – „Локомотив” – Варна

              13.  11:00ч.  ”Локомотив”- Варна – „Кубрат”-Кубрат

              14.  12:00ч.  ”Спартак” – Варна – „Кубрат”- Кубрат

 ІV. Турнир 20.04.2013г.  срещат се „А” с/у „Б” –дом. „Добруджа“

 

  15. 09:00ч.  ”Локомотив”- Варна – „Калиакра”- Каварна

  16. 10:00ч.  ”Спартак”- Варна – „Добруджа” – Добрич

  17. 11:00ч.  ”Кубрат”- Кубрат – „Калиакра”- Каварна

  18. 12:00ч.  ”Локомотив”- Варна – „Добруджа” – Добрич

  19. 13:00ч.  ”Спартак”-Варна – „Калиакра”- Каварна

  20. 14:00ч.  ”Добруджа”- Добрич – „Кубрат”- Кубрат

 Зонален финал 18.05.2013г..Домакин отборът на 1-во място.Участват  4 отбора.

 

Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

 

 17 годишни юн.ст.в.

 Участващи отбори :

 

 1. 1.     „Локомотив”- Варна                     Времетраене: 2х20мин.
 2. 2.     „Спартак” – Варна                       Топка :  №3
 3. 3.     „СКХ-ДЮ – Шумен
 4. 4.     „Опака”-1974 – Опака
 5. 5.     „Добруджа”- Добрич
 6. 6.     „Калиакра” – Каварна

 

ІV.     Турнир     24.02.2013г.   – домакин – „Добруджа“

   16. 10:00ч.  „Добруджа” – Добрич – „Спартак” – Варна

17. 11:00ч.  „Локомотив”- Варна – „Опака 1974” – Опака

18. 12:00ч.  „Добруджа” – Добрич – „Локомотив” – Варна

19. 13:00ч.  „Спартак”- Варна – „Опака 1974” – Опака

20. 14:00ч.  „Добруджа”-Добрич – „Опака 1974” – Опака

21. 15.00ч.  „Локомотив“ – Варна – „Спартак“ – Варна

4.   Турнир   – домакин –

 

                      22. 10.00ч.  СКХ ДЮ – Шумен – „Калиакра“ – Каварна

                      23. 11.00ч  „Калиакра“ – Каварна – СКХ ДЮ – Шумен

 

Зонален финал 19.05.2013г.Домакин класиралия се на 1-во място отбор. Участват  първите 4 отбора.

                                      Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

 

 

 

 

19 годишни младежи

 

Участващи отбори:

 1. 1.     „Спартак”- Варна                         Времетраене: 2х25мин
 2. 2.     „Локомотив” – Варна                  Топка №3
 3. 3.     „СКХ-ДЮ – Шумен
 4. 4.     „Кубрат”- Кубрат
 5. 5.     „Калиакра”- Каварна
 6. 6.     „Добруджа” – Добрич

 

V.Турнир 10.02.2013г.   дом. СКХ ДЮ и ХК „Кубрат“

16.10:00ч.  „Спартак”-Варна – СКХ-ДЮ – Шумен

17.11:00ч.  „Локомотив”- Варна – „Кубрат”-Кубрат

18.12:00ч.  „Спартак”-Варна – „Кубрат” – Кубрат

19.13:00ч.  „Локомотив”- Варна – СКХ-ДЮ – Шумен

20.14:00ч.  „Спартак”-Варна – „Локомотив”- Варна

 

    VІ. Турнир 03.03.2013г.  – дом. „Спартак“ и „Локомотив“ Вн

21.10:00ч.  „Калиакра”-Каварна – „Спартак”- Варна

22.11:00ч.  „Локомотив”- Варна – „Добруджа”- Добрич

23.12:00ч.  „Калиакра”- Каварна – „Локомотив”- Варна

24.13:00ч.  „Спартак”-Варна – „Добруджа” – Добрич

25.14:00ч.  „Добруджа” – Добрич – „Калиакра” – Каварна

 

  VІІ. Турнир     24.03.2013г.  дом  .Добрич

     26. 10.00ч.  СКХ ДЮ – Шумен – „Калиакра“ – Каварна

     27. 11:00ч.  „Кубрат” – Кубрат – „Добруджа” – Добрич

28. 12:00ч.  „СКХ-ДЮ – Шумен – „Добруджа”- Добрич

29. 13:00ч.  „”Кубрат” – Кубрат – „Калиакра” – Каварна

30. 14:00ч. СКХ-ДЮ – Шумен – „Кубрат”- Кубрат

 

 

 

Зонален финал 21.04.2013г.домакин отбора заел І място

 

Бергер:

 

1 – 3       4 – 1      2 – 1

2 – 4      3 – 2      3 – 4

Мъже „Б” група

 

Участващи отбори:

1.”Калиакра”- Каварна                                Времетране 2х30мин.

2.”Черно море” – Варна                             Топка 3

3.”СКХ-ДЮ – Шумен

4.”Локомотив”-Каспичан

5.”Кубрат”- Кубрат

Група „А”Група „Б”

1. „Калиакра”-Каварна                              1. „СКХ-ДЮ – Шумен

2. „Черно море” – Варна                             2. „Локомотив” – Каспичан

                                                                         3. „Кубрат” – Кубрат

 

ІІІ. Турнир вътрешен група „А“ 06.04.2013г.   дом. – „Ч. море“гр.Варна

11. 10:00ч. „Калиакра”- Каварна – „Черно море” – Варна

 

ІІІ. Турнир вътрешен група „Б“ 06.04.2013г.  домакин Каспичан

12. 10:00ч.  „СКХ-ДЮ – Шумен – „Локомотив”-Каспичан

13. 11:00ч.  „Локомотив”- Каспичан – „Кубрат”- Кубрат

14. 12:00ч.  „СКХ-ДЮ – Шумен – „Кубрат” –Кубрат

 ІV. Турнир13.04.2013г.  срещат се „А” с/у „Б” домакин ХК „Кубрат“

 15. 10:00ч.  „СКХ-ДЮ-Шумен – „Калиакра”- Каварна

16. 11:00ч.  „Черно море” – Варна – „Локомотив” – Каспичан

17. 12:00ч.  „Кубрат” – Кубрат – „Калиакра” – Каварна

18. 13:00ч.  „Черно море” – Варна – СКХ-ДЮ – Шумен

19. 14:00ч.  „Локомотив”- Каспичан – „Калиакра”- Каварна

20. 15:00ч.„Черно море” – Варна – „Кубрат” – Кубрат

 Закриване на първенството и награждаване.