РАДИО ВАРНА

СПОРТЕН КЛУБ “ ЧЕРНО МОРЕ – АТЛЕТИК” ВАРНА

 

Н А Р Е Д Б А

 за провеждане на 50-та щафетна лекоатлетическа  обиколка в чест на

 3-ти март – Освобождаването на България

и 100 годиния юбилей на  „Черно море”

         

         І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:

 1. Да се стимулира развитието на леката атлетика в училищата, ВУЗ и ПВУЗ.
 2. Да се излъчат за 50-ти път победителите за наградите на “Радио Варна”.

 

ІІ. ВРЕМЕИ МЯСТО:

 1. Щафетата ще се проведе на 3.03.2013 г. от 12.00 ч.в Морската градина.
 2. Старт и финал – пред входа на Морската градина.

 

ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ:

 1. В щафета имат право на участие всички ученици, студенти и  работещи.

 

ІV. ДИСТАНЦИИ НА ПОСТОВЕТЕ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

                                           І пост        ІІ пост       ІІІ пост      ІV пост      V пост

 1. V – VІІІ  клас               250 м.        200 м.        250 м.        150 м.        150 м.
 2. ІХ – ХІІ клас                250 м.        200 м.        250 м.        150 м.        150 м.
 3. ВУЗ / ПВУЗ                 250 м.        200 м.        250 м.        150 м.        150 м.

 

V. СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ

 1. Отборите се състоят от 5 души, отделно за мъже и жени.
 2. Отборите участват със собствени номера с размер 10/10 см.закачен на дясното рамо.

ВАШИЯТ НОМЕР ЩЕБЪДЕ – инициалите на училището, ВУЗ и ПВУЗ.

 

V.ДОКУМЕНТИ:

 1. Списък на отбора, заверен с подпис и печат.
 2. Предсъстезателен медицински преглед.

 

VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

 1. Класирането е отборно до ІІІ – то място за отделните възрастови групи, отделно за мъже и жени.
 2. Ще бъдат наградени с купи, грамоти и сувенири на Радио Варна, всички отбори, класирани до ІІІ място.

 

 

                                                                  РАДИО “ВАРНА”:

 

                                               СПОРТЕН КЛУБ”ЧЕРНО МОРЕ – АТЛЕТИК”