Споразумение с бившия наставник на клуба Павел Дочев не бе постигнато, въпреки добрата воля на треньора

През последните 3 седмици футболен клуб ЦСКА за пореден път проигра възможността да се договори с един от своите кредитори, разполагащи с неоспорими документи за вземания – бившият треньор на “червените” Павел Дочев. След поредните щедри и неизпълнени обещания, изпълнителният директор на ЦСКА г-н Венцислав Живков е информирал адвокатите на Дочев на 01.03.2013 г., че клубът не е в състояние да изпълни задълженията си. По този начин бе фатално пропуснат и последният уговорен от страните срок за плащане.

Поредното протакане и заблуди от страна на клуба са непосредствено свързани с желанието на клубната администрация да успеят по някакъв начин да удържат всички лавинообразно увеличаващи се претенции към ЦСКА преди крайния срок за лицензиране за сезон 2013/2014 година, което трябва да се извърши до 31 март 2013 година. През последната седмица се появиха и медийни публикации относно подновени проверки от страна на европейската централа УЕФА за установяване на “финансовото здраве” на ЦСКА.

Въпреки личните уверения на един от собствениците на клуба, Иво Иванов, дадени по време на поискана от него среща с представителите на Павел Дочев, че претенциите бившия треньор ще бъдат удовлетворени, плащане за пореден път не последва.

Неизпълнението на паричните задължения отстранява всички препятствия и формалности пред разглеждането на делото за несъстоятелност на акционерното дружество, “Професионален футболен клуб ЦСКА” EАД, чийто едноличен собственик на капитала е „ТИТАН СПОРТ“ ЕАД, ЕИК 200548205. Адвокатите на г-н Павел Дочев споделиха, че с тях са се свързали и други кредитори на футболния клуб, които ще се присъединят към делото за банкрут.

Какво се случи досега:

Трудовото правоотношение между Павел Дочев и „Професионален футболен клуб ЦСКА” ЕАД  е прекратено със Споразумение за прекратяване на трудово правоотношение от 16.08.2010г. с нотариална заверка на подписите от 17.08.2010г. След като „Професионален футболен клуб ЦСКА” ЕАД не изпълнява приетите по споразумението клаузи, Павел Дочев пристъпва към следните действия:

1) Заведенo частно гражданско д. № 9121/2012 г. пред 52 състав, Софийски районен съд (заповедно производство) с искане за издаване на изпълнителен лист за общо около 240,000 лева. Така Дочев се сдобива с изпълителен лист от 16.03.2012г. за сумата от 120 999 лв., ведно със законната лихва от 23.02.2012 г., както и съдебни разноски в размер на 5515,02 лв. Тези суми са без неустойките по споразумението, за които се води друго дело.

2) Образувано пред Софийски градски съд въззивно дело 5526/2012г., с частна жалба срещу разпореждането за отхвърляне на искането за издаване на изпълнителен лист за неустойките. В резултат на частната жалба, Софийски градски съд отменя разпореждането на Софийски районен съд и присъжда на Павел Дочев сумата от 114 533,40 лв, представляваща уговорената между страните в Споразумението за прекратяване на трудовия договор от 16.08.2010 г. неустойка за забава за плащане. Това определение не подлежи на обжалване и е в законна сила.

Като част от изпълнително дело за неизплатени суми на 29 август 2012 г. частен съдебен изпълнител направи опис на цялото движимо имущество на футболен клуб ЦСКА, но при извършването му открива, че на практика клубът не разполага със собственост – от там заявяват, че всичко, находящо се в офисите им, е собственост на трети лица.

Според удостоверение, издадено от частен съдебен изпълнител, към 23.01.2013 г. „армейците” дължат на Дочев 266 672,19 лв., в които са включени главниците, заедно със законната лихва, съдебни разноски и други такси.

На 5 февруари 2013 година в Софийския градски съд бе подадена молба за несъстоятелност на футболен клуб ЦСКА поради неплатежоспособност и свръхзадълженост от адвокатите на бившият треньор на тима Павел Дочев. Към момента червените дължат на Дочев над 266 хил. Лева.