СПИСЪК

на срещите на “CAGE OF GLORY III”, 15.03.2013 гр., Варна

Категория

Червен ъгъл

Син ъгъл

1 ам.

до 65 кг.

ДЕЯН ИВАНОВ

ФЕРДУН ОСМАНОВ

2 ам.

до 75 кг.

СТЕФАН ПЕТРОВ

ДиЯн Михайлов

3

до 63 кг.

СИМЕОН ДИМИТРОВ

ТОДОР ХРИСТОВ

4

до 77 кг.

ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ

МАРТИН СТОЯНОВ

5

до 65 кг.

СВЕТОСЛАВ ГЛАДНИКОВ

ИВАЙЛО БОШНАКОВ

6

до 65 кг.

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ

Виктор Димитров

7

до 70 кг.

ЯВОР ЛАЗАРОВ

Драгомир Йорданов

8 (2 рунда)

до 77 кг.

ВЛАДИСЛАВ КЪНЧЕВ

ХРИСТО ХРИСТОВ

9

до 93 кг.

ОМАР ГАМЗАТОВ

Никола Дипчиков