На 12.03.2013г в гр.Варна се проведе среща по спортна стрелба за отборите от североизточна България-Русе, Добрич, Търговище и Варна.

Състезателите стреляха в четири възрастови групи;

Класиране на пушка:

Момчета:  1 място- Вилиян Николов

Юноши: 1 място- Йордан Иванов

Класиране на състезателите  на пистолет:

Момчета:Христо Ненов -1място

Стефан Стефанов-3място-/ най малкият участник/

Димитър Минчев-6 място

Момичета:Александра Христова -3място

Юноши:Иван Димитров-5място

Девойки: Свилена Митева-1място

Пламена Добрева-3място

Галина Маринова-4място

Част от варненските стрелци, които представиха отбора  са ученици в спортно училище, а останалите са деца включени в програма на МФВС “Спорт за деца в свободното време“.