Републиканската студентска група по волейбол

   Желаещите да подкрепят своите фаворити в Срещите от Републиканската студентска група по волейбол, които ще се проведат в Спортния комплекс на ИУ – Варна могат да го направят в дните както следва

25.03.2013 г. – понеделник Мъже ІІІ кръг 
ТУ – ВВМУ 8.30 – 10.30
ВСУ – ШУ 10.30 – 12.30
РУ – ИУ 12.30 – 14.30


Жени ІІІ кръг 
РУ – ИУ 14.30 – 16.30
ВСУ – ШУ 16.30 – 18.30

Мъже ІV кръг 
ТУ – РУ 18.30 – 20.30

26.03.2013 г. – вторник 
Мъже ІV кръг

ШУ – ВВМУ 9.00 – 11.00
ИУ – ВСУ 11.00 – 13.00 
Жени ІV кръг

ИУ – ВСУ 13.00 – 15.00ТУ – РУ 15.00 – 17.00

Мъже V кръг 
РУ – ВВМУ 17.00 – 19.00
ВСУ – ТУ 19.00 – 21.00

27.03.2013 г. – сряда 
Жени V кръг

ВСУ – ТУ 9.00 – 11.00
ШУ – ИУ 11.00 – 13.00


Мъже V кръг 
ШУ – ИУ 13.00 – 15.00