Набирането на средства продължава. Първата година бяха събрани 5000 лв. Втората-10 000 лв. , а третата -6000 лв. Тази година желаещите да помагат са доста и тяхната бройка продължава да се увеличава.