logo volley 4

Днес 02.04.2013г. се проведе заседание на Управителния съвет на БФВ. На него УС реши да свика редовно Общо събрание на БФВ на 16.05.2013г. в гр. Пловдив.
На срещата бе разгледан проектобюджетът на БФВ, който ще бъде утвърден на Общото събрание.
Във връзка с предстоящите важни квалификации за Световни първенства за младежи и девойки УС обсъди необходимостта от назначаване на нови старши-треньори на съответните национални отбори. С единодушие бе утвърдено за старши-треньор на национален отбор – младежи – Драган Нешич, а на национален отбор -девойки Димо Тонев.
УС гласува прием на нови членове на БФВ, както следва: ВК ”Спорт за всички” гр. София, ВК ”Импулс”, гр. Д. Оряховица, ВК ”Лясковец” гр. Лясковец.