басейн Приморски

Програма „Начално обучение по плуване“ се организира от Община Варна Дирекция „ОМДС“, с партньорството на ОП „Спортни имоти“ и спортни клубове по плувни спортове със сключени договори, за безвъзмездно ползване на Общинска спортна база.

ГРАФИК

ПРАВИЛНИК

1.     Цели на програма начално обучение по плуване

  • Развиване на индивидуалните физически способности, укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици на децата.
  • Придобиване на начални умения за плуване от децата, на правила за безопасност при плуване и насърчаване развитието на плувните умения.
  • Осмисляне на свободното време на варненските ученици.

Издирване, насърчаване и подпомагане на даровити деца.

 

1.     Време и място на провеждане

Ø Място: ПК „Приморски” град Варна.

Ø Време: май – септември.

–         Началните дати и графици за записване в групите се обявяват допълнително.

 

2.  График и записване – график за групите по плуване се изготвя от отговорника на ПК „Приморски“, съвместно с експерт от дирекция „ОМДС“ и треньорите по плуване, като се съгласува с директор дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.

По обявения график на часовете и клубовете, родителите избират в кой клуб и час да запишат децата си. Записването става при избрания треньор от понеделник до петък от 12 до 14 часа.

Записването за всеки курс започва след изготвянето на графика и обявяването му на информационното табло на басейн „Приморски“.

Детето ще бъде записано при наличие на свободни места в избраната група и предварително заплатена такса от 20 лева при избрания треньор.

 

3.     Право на участие

Всички деца на възраст от 6 до 8 години.

Едно дете има право да вземе участие само в два курса за начално обучение.

 

4.     Допълнителни разпоредби

ØВсяка група се състои от максимум 15 деца;

ØОбучението се извършва от квалифицирани треньори, осигурени от спортните клубове по плуване.

ØВсеки от треньорите извършва обучението по утвърдена методика за начално обучение по плуване.

ØОбучението се извършва в рамките на 12 учебни часа по 40 минути;

ØТакса за участие в програма начално обучение по плуване е 20 лева, която се заплаща на място при треньора от съответния клуб, за което се издава документ. С 6 лева от таксата, клубът покрива разходите за входни билети на басейна.

ØПлатена таксата за един учебен курс, не може да се прехвърля или заменя за друг курс;

Ø Платена такса за неизползвани часове, не се възстановява

Ø Важат санитарните изисквания за влизане в басейна (плувки, чехли, шапка, хавлия).

ØРодителите на децата нямат право да присъстват на тренировките в басейна и в съблекалните.

ØДецата да са 15 минути по-рано преди часът им.

 

5.     След приключване на всеки курс децата участници получават грамота-сертификат.

 

6.     Контрол и санкции

Контролът по изпълнение на методиката за началното обучение се осъществява от представители на Община Варна дирекция „ОМДС“ и ОП „Спорт за всички“ ежеседмично. Контролът по присъствие и спазване на санитарни изисквания от представител на ПК „Приморски“ е ежедневен.

 

Контакти – 052/820 806 отдел „Спорт“.