риболов

На 25.05.2013 год. Сдружението ”СДРУЖЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИТЕ РИБАРИ” със съдействието на Община Варна организира турнир за любителски риболов пред Морска гара – Варна.

Записване за участие и регламент за провеждането на ВАРНЕНСКИЯ ТУРНИР ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ 2013 год.

Участниците в състезанието са в три възрастови групи:

• Участници под 15 годишна възраст – максимален брой 30 участници.
• Участници над 15 до 19 годишна възраст – максимален брой 30 участници.
Такса за участие – няма такса за участие. За записване тел.: 0887 572 364

• Участници над 19 годишна възраст – максимален брой 50 участници.
Такса за участие – 5 лв.
* С цялата сума от таксата за участие ще се закупят предметни награди!

Записване на участници над 19 годишна възраст:
1. В Риболовен магазин ODISSON – гр. Варна, бул. Хр. Ботев 1 – 0899 98 24 65
2. В Риболовен магазин МОРЕ и МЪКА – гр. Варна, МОРСКА ГАРА /в салона на Морска гара/
3. В Риболовен магазин ИВС – гр. Варна, жк Вл. Варненчик, пазар Владиславово, Битов к-т, тяло 1 – 0878 47 65 17; 0898 47 65 17

Условия за участие:

1. Участват само предварително записали се състезатели.
2. Участниците под 14 годишна възраст задължително трябва да са с придружител!
3. Участниците задължително трябва да притежават живарник.
4. След края на състезанието маломерната рибата се връща обратно в морето.
5. На всеки участник се разрешава рибилов с 1 брой въдица с 2 бр. куки а при риболов с чепаре 10 бр. куки.
6. При използване на стръв и подхранка няма ограничения.

Ред за провеждане на състезанието:

1. 25.05.2013 – 08.00 – 10.00 – Теглене на жребий, настаняване по зоните
2. 25.05.2013 – 10.00 – Старт
3. 25.05.2013 – 14.00 – Край
4. 25.05.2013 – 15.00 – Измерване и оценяване на резултатите
5. 25.05.2013 – 15.30 – Награждаване

Правила за провеждане на състезанието:

1. Уловената риба се оценява – 1 грам – 1 точка.
2. Състезателите над 15 годишна възраст нямат право на помощ при изваждане на риба от други участници или зрители.
3. Всеки участник може да напусне своята зона без да иска разрешение за това.
4. Всички спорове се разрешават на място от главния съдия, като решението на същия е окончателно.
5. Състезателите нямат право да риболовстват извън зоните си.
6. Състезателите нямат право да пречат по какъвто и да е начин на останалите участници.
7. При нарушение на правилата за участие, на Състезателят се налагат следните наказания:
• 1-во нарушение – отнемане на 500 точки от крайния резултат.
• 2-ро нарушение – отнемане на 1500 точки от крайния резултат.
• 3-то нарушение – дисквалификация.

Награден фонд за участници под 15 годишна възраст:

1-во място – Купа и предметни награди;
2-ро място – Купа и предметни награди;
3-то място – Купа и предметни награди;

Награден фонд за участници над 15 до 19 годишна възраст:

1-во място – Купа и предметни награди;
2-ро място – Купа и предметни награди;
3-то място – Купа и предметни награди;

Награден фонд за участници над 19 годишна възраст:

1-во място – Купа и предметни награди;
2-ро място – Купа и предметни награди;
3-то място – Купа и предметни награди;

За най-голяма риба – предметна награда.