100 км поход 4

Завърши 32-то издание на 100-километровия пешеходен поход във Варна.ТД „Вл.Варненчик” със съдействието на Община Варна организираха този поход. Тази година прави впечатление участието на доста млади хора. Традицията продължава и е жива.

Официалният плакат на подоха: 100 км поход