find

Желаещите да участват в анкетата „Спортист на Варна“ могат да подават заявка на:

rgenov@abv.bg

rgenov1968@gmail.com

0888/603-941

ВАЖНО: Номинации се приемат до последно число на всеки месец и се подават от треньори, ръководители на спортни клубове и сдружения. Информацията трябва да съдържа точното име на спортиста/отбора, постижението, дата и място на проявата. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО-СНИМКИ !!!

Критерии за гласуване в месечната анкета „Спортист на Варна” !!!

Това е редът, който трябва да бъде критерий при гласуването за съответен състезател/отбор.

Приоритетни са успехите на мъже/жени на съответни първенства/посочени по-долу/. Следват юноши и девойки от съответни  първенства.

Последната категория участници в анкетата са по-малките възрастови групи /деца и др/.

  1 група

Мъже/Жени /с приоритет олимпийски спортове/

Олимпийски игри

Световни първенства

Европейски първенства

Световни купи

Европейски купи

Балканско първенство

Балкански купи

Международни турнири /с участие на повече от три страни, без страната домакин/

Държавни първенства

Държавни купи

Вътрешни турнири /национални/

Зонално първенство

Окръжно първенство

Заб. Отделно класиране за параолимпийски спортове

     2 група

Юноши/девойки /с приоритет олимпийски спортове/

Световни първенства

Европейски първенства

Световни купи

Европейски купи

Балканско първенство

Балкански купи

Международни турнири /с участие на повече от 3 страни, без страната домакин/

Държавни първенства

Държавни купи

Вътрешни турнири/национални/

Зонално първенство

Окръжно първенство

Заб. Отделно класиране за параолимпийски спортове

  3 група

По-малки възрастови групи, участници на различни спортни форуми/деца и др/.