лого спортна база

По инициатива на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, днес се проведе работна среща, във връзка с актуализация на действащите нормативни документи, свързани със спортната дейност и спортните бази на Община Варна.

На срещата присъстваха представители на Обществения съвет по спорт към кмета на Община Варна, общински съветници, спортни деятели и спортни експерти. Обсъдиха се текущи проблеми, свързани с експлоатацията на общинската спортна база и по-конкретно на плувен комплекс „Приморски“. Целта на срещите и дискусиите е да се предложат идеи за оптимизиране дейността в наличната общинска спортна база.