IMG_20131101_180401

Празникът, 24 години школа на Ма.рия Чиприянова започна.