Деси Ягодин-президент на БРФ "Спорт и здраве" и член на ИК на КСИТ  и Костадин Пързулов, дългогодишен ръководител на федерацията, възродител на работническия спорт в България

Деси Ягодин-президент на БРФ „Спорт и здраве“ и член на ИК на КСИТ и Костадин Пързулов, дългогодишен ръководител на федерацията, възродител на работническия спорт в България

бюлетин

Ето тук можете да видите пълния бюлетин на Българска работническа федерация „Спорт и здраве”, 2013:

Buletin (7)