Спортист №1 на варненското спортно училище  2013 26

Тържеството се състоя в голямата зала на училището, като домакините предложиха и кратка артистична програма.

Антоанета Драганова – фотограф на „Народен спорт“.