IMG_4281

04 юни 2014

– Пристигане и регистрация на участниците в хотел Гранд хотел Варна.

18:00 – 20:00           – Вечеря.

20:00                       – Техническа конференция в хотел Гранд хотел Варнас ръководителите на                                    отборите.

 

05 юни 2014

07:00 – 08:30          –  Закуска.

09:00 – 12:00          –  Състезания.

12:00 – 14:30          –  Обяд.

14:30 – 18:00          –  Състезания.

18:30 – 20:00          –  Вечеря.

21:00                      –  Коктейл с ръководителите на делегациите.

 

06 юни 2014

07:00 – 08:30         – Закуска.

09:00 – 12:00          – Състезания.

12:00 – 14:30          – Обяд.

14:30 – 19:00          – Състезания.

19:00 – 21:00          – Вечеря.

 

07 юни 2014

07:00 – 08:30         –  Закуска.

09:00 – 12:00         –  Състезания.

12:00 – 14:30         –  Обяд.

14:30 – 18:30         –  Състезания.

18:30 – 20:30         –  Вечеря.

21:00                     – Официално закриване на фестивала и награждаване на първенците.

 

08 юни 2014

07:00 – 10:00         –  Закуска.

12:00 – 14:30         – Обяди отпътуване.