430x330

Една от най-многобройните групи доброволци, която се включи да помага с пълни сили на пострадалите в Аспарухово е от ВАРНЕНСКОТО СПОРТНО УЧИЛИЩЕ. Повече от 100 ученици от всички видове спортове изцяло по тяхна инициатива, голяма част от преподавателите и треньорите също са активни в доброволческата акция. Това е пример достоен за подражание и отбелязване. Участващите ученици и треньори са представители на двете варненски сдружения Ч.море и Спартак. Похвално отношение на младите спортисти към тази човешка трагедия.

Представители на други спортни клубове в града също могат да участват в акцията. При необходимост от допълнителна информация могат да се обръщат към отдел „Спорт“ на Община Варна.