unnamed

Generative Morphologies Workshop е работилница насочена към архитекти, студенти по архитектура, професионални дизайнери и хора на изкуството, които биха искали да научат нови техники за дизайн, дигитално производство и презентация.

Работилницата предоставя възможност за обучение по Rhino 3D, Grasshopper,  Maya, както и 3D принтиране.

Участниците имат възможността да използват 3D принтер, който е наличен през целия период за целите на работилницата.

Инструкторите са гостуващ екип от архитекти от АА School of Architecture, London – Pavlina Vardoulaki, Ahmed Shokir, Houzhe Hu, Cosku Cinkilic.

Организатори сме DesignMorphine – арх.Цветелина Георгиева, арх.Емилиа Манева, арх.Али К.

 

Работилницата в момента се развива много добре. Инструкторите са невероятно добри, а участниците изключително заинтересовани. Всяка вечер работят до 22 часа.

Организаторите правят финална презентация под формата на табла и 3D принтирани модели на 08 Юли, вторник, от 17:00часа, в София, УАСГ, Зала Трансформатори, за да покажат каква страхотна работа са свършили.

Във форума участват доста преподаватели, приятели и архитекти.

Организаторите се надяват да предизвикат интерес към този новатроски стил на организация и презентация. Подобни форуми предстоят да се организират в страната ни, като идеята на всичко това е архитекти, студенти по архитектура, професионални дизайнери и хора на изкуството да бъдат част от подобни срещи и да популяризират това с което се занимават и което носи интерес сред обществето.