Камен Филипов 1


Камен Филипов от доста години работи целеустремено в областта на кинезитерапията. Той е добър специалист, като се стреми да предава опита си. В същото време той не престава да учи. Участва в семинари, чете лекции, а в същото време прилага познанията си и опита си. Намирам го в кабинета му в Бургас. Разговорът за най-новите технологии в тази област и неговите виждания как да релаксираме човешкото тяло, чуйте тук.