Мадлен Сергеева и треньорката й Светлана Юриева

Мадлен Сергеева и треньорката й Светлана Юриевна

Мадлен Сабинова Сергеева – 8 а клас
Художествена гимнастика

Треньор Светлана Юриевна
Европейско първенство стaршa възраст Минск, ансамбъл финал III място
многобой VII място
Световна купа Лисабон – МТ стaршa възраст, ансамбъл VI място
Световна купа Песаро – МТ стaршa възраст, ансамбъл XI място

Директорката на спортното училище Евелина Янчева откри тържеството

Директорката на спортното училище Евелина Янчева откри тържествоточева