6613

Чуйте Гергана Георгиева, секретар на ЯК „Кап.Г.Георгиев“ по повод проблемите свързани с Пристанище Варна и застрашеното бъдеще на клуба.