Давидоне/ в средата/ е навигатор на Пламен Стайков, като двамата се представят блестящо до този момент.

Давидоне/ в средата/ е навигатор на Пламен Стайков, като двамата се представят блестящо до този момент.