ОСК „Млади стрелци”-гр.Варна Ви кани, да вземете участие в V-ти турнир „Млади стрелци“ на открито за кадети и кадетки, момчета и момичета до 11 и до 14г., в категориите рекърв и компаунд – индивидуално и отборно.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

21.05.2016 г., в гр. Варна, на спортен комплекс „Локомотив” (до „Гранд Мол”)

 

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Според Наредбата на БФСЛ за 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

 

Петък – 20.05.2016г.

18.00-20.00ч. – Официална тренировка

20.10ч. – Техническа конференция

 

Събота –21.05.2016г.

 • 00-09.30- Прострелка- момчета и момичета до 11 и 14г.
 • 40 -09.45- Откриване на турнира
 • 50 – Начало на квалификациите – момчета и момичета до 11 и 14г.
 • 30-12.45 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
 • 00-13.30-Прострелка- кадети и кадетки.
 • 40- Начало на квалификациите
 • Индивидуални и отборни елиминации, и смесени отбори.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието. Подробна програма ще Ви бъде изпратена допълнително, след като се получат всички заявки от спортните клубове.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ във всички категории, които им позволява възрастта, но могат да вземат участие само в едно държавно първенство на закрито и едно на открито.

 1. Състезател има право да участва на едно състезание само в една категория и дивизия.
 2. Клуб който участва с повече от един отбор или смесен отбор в една дивизия и категория на едно състезание, трябва да заяви съставът на своите отбори или смесени отбори преди началото на елиминацията, ако това не бъде направено отборите или смесените отбори се сформират според класирането от квалификацията ( 1-ви отбор – 1-ви, 2-ри и 3-ти отбор от квалификацията, 2-ри отбор – 4-ти, 5-ти и 6-ти от квалификацията).

Забележка:

 • Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
 • Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Актуален списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
 2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
 3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2015-2016 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:

 1. Да се изпрати задължително предварителна заявка за участие по имейл до 09.05.2016г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до ОСК „Млади стрелци” tiagov@abv.bg , с копие до БФСЛ- bfsl@abv.bg и n_danev@yahoo.com .
 1. Да се изпрати при необходимост окончателна заявка за участие по имейл до 15.05.2016г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до СК „Млади стрелци” tiagov@abv.bg , с копие до БФСЛ- bfsl@abv.bg и n_danev@yahoo.com .

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предварителната заявка или отказа за участие в състезание е задължително за всички клубове членове на БФСЛ.

 1. При повече от една каквато и да е промяна от финалната заявка, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на състезател или на промяна.
 2. Клуб, който е подал отказ от участие в дадено състезание (не е подал предварителна заявка за участие) губи правото си на участие.
 3. Клуб, който не заплати дължимите глоби не се допуска до участие в следващи състезания от календара на БФСЛ.
 4. Клубове, които имат финансови задължения към БФСЛ и други членове на федерацията към момента, не се допускат до участие в турнира.

НАГРАДИ:

 • Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
 • Отборното класиране: от първо до трето място – купи.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата и завоюваните точки от състезанието.

НОЩУВКА И ХРАНА:

 • Хотел-ресторант „Бриз 3“ – тел. 0884 742 413

 

 

 • Хотел „КОМИТОВО ХАНЧЕ” – бул.”Ян Хунияди” №1

 

Тел. 052/ 511-214 и моб. 0888 007-504

За изхранването в хотела е необходимо предварително да заявите това на тел.

052/511-214 и моб. 0888 007-504.

Николай Тягов – тел: 0890 225 107, имейл: tiagov@abv.bg ;

Николай Данев, тел: 0884 99 55 40; имейл: n_danev@yahoo.com