file_004

Мишо Копанов е топ ветроходец на България. Той има многобройни участия в държавни първенства и е многократен шампион. По-скоро, Мишо е участник в много големи ветроходни форуми по света, където се е представял достойно и е защитавал българската ветроходна чест. Плаването им миналата година през Атланкита е сред номинираните за наградата Златен глобус Кор Кароли.

Мишо Копанов и Дидо Зайков обаче сега имат намерение да прекосят Атлантическия океан, но по северния маршрут от Британия до САЩ. Този маршрут се нарича „ветроходният Еверест“. Копанов заявява, че това е детската му мечта. Разказва за очакванията си и подготовката.

file_003