Държавен турнир по спортна стрелба на пневматично оръжие с пушка и пистолет „Светкавица „се проведе от 6 до 8 .12.2016г  в гр.Търговище.
Класиране на състезателите  от СК“Стрелба“Варна:
пушка момичета -Екатерина Михайлова-2м
юноши пистолет -Христо Ненов-2м
момчета пистолет-Дилян Димитров-1м, Тони Тодоров-2м
момичета пистолет-Рени Атанасова 3м
жени пистолет – Дарина Йорданова -2м
Състезателите са ученици на ССУ“Г.Бенковски“-Варна с треньори на пистолет Нина Дякова, а на пушка Дарина Йорданова.