Резултат с изображение за баскетбол
Вчера в офиса на БФБаскетбол в столицата се проведе последното
за 2016 г. заседание на Управителния съвет на федерацията.

Единодушно бе утвърдено разпределението на точките на БК за сезон 2015/2016
г. във връзка с финансирането на дейността им от ММС.

По т. Разни УС излезе с официална позиция във връзка с подадената от Тодор
Стойков оставка като член на УС и интервю в тази връзка след мача Лукойл
Академик - Балкан.

Ето и становището на УС:

"Не е в правомощията на УС да освободи г-н Стойков от длъжността член на УС
на БФБаскетбол. Съгласно чл. 14, т. 3 от Устава правомощия да приеме оставка
и освободи от длъжност член на УС има само Общото събрание на федерацията.

УС не е съгласен с твърденията на Тодор Стойков, тъй като:

1.  В УС, приет на последното Общо събрание, има петима (5) нови
члена, от общо 11;

2.  Четиримата члена на УС с най-дългогодишен стаж (16 години) не са
част от настоящия управителен съвет;

3.  По решение на ОС бяха проведени избори за председатели на
Съдийската комисия и Треньорската комисия към БФБаскетбол, в които гласуваха
само лицензираните съдии и дежурни представители и съответно - треньори;

4. По отношение на твърдението му за "броене на седалките" - при
единодушно решение на членовете на Общото събрание на клубовете в НБЛ за
условията за провеждане на срещи, УС на БФБаскетбол ще се съобрази с
желанието им.

За УС остават неясни мотивите на г-н Стойков за подадената оставка, тъй като
досега няма негово предложение пред Управителния съвет, което да не е
прието. Считаме, че до провеждането на следващо Общо събрание, той може да
преосмисли своята позиция."