Резултат с изображение за Община Варна
 450 000 лв. остава субсидията за спортните клубове във Варна. Това стана ясно след заседание на спортната комисия към Община Варна.

1 250 000 лв. ще е общинският бюджет за спорт през 2017-а година. Това означава, че сумата е с  200 000 лв. по-висока от първоначално предвидената. Общинският бюджет за спорт предстои да бъде одобрен и на заседанието на комисията по финанси и бюджет.