Изключително ползотворна бе работната среща на обществения съвет по спорта във Варна с кмета на града Иван Портних. Присъства зам.кметът Коста Базитов, председателят на постоянната комисия младежки дейности и спорт Мартин Байчев и директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров и директорът на ДКС Минко Христов. Общественият съвет бе в състав Емил Нейков, Бончо Бонев, Огнян Илиев, Росен Марангозов, Емил костов, Евелина Янчева, Иван Иванов. С малки изключения целият обществен съвет участва в работната среща, като сериозните въпроси и основния диалог водеше Емил Нейков, зам.председател на съвета на спортните клубове, подкрепян от останалите присъстващи негови колеги. Още в началото кметът Портних потвърди, че макрорамката за спорт е завишена с 200 000 лева за тази година. Коментирано бе и прието решението представители на обществения съвет да участват в заседанията на комисиите, които проверяват документите на клубовете за кандидатстване  по критериите за финансиране. Общественият съвет ще определи кои техни членове ще ги представляват. Ако се наложи може да бъде променена и наредбата. Поставен бе въпросът хора от обществения съвет да присъстват и по време на определянето на спортния келандер на града за годината. Обстойно бе кометирана темата свързана с финансирането на ветеранския спорт в града. Категорично бе взето решение предварително обявената сума 50 000 лв да се редуцира до 35 000 лв. Аргументите са, че ветеранският спорт по света се самоиздържа и не представлява официално град или държава на състезания. Разликата от 15 000 лв ще се отдели за подпомагане на „олимпийско звено“, което предстои да бъде създадено. Като цяло то ще се финансира от федерациите, но по места общините могат да помагат допълнително. Направено бе предложение от обществения съвет за изготвяне на стратегия за спорта, като базовите точки в нея да са свързани със спортното строителство, изграждане на многофункционална спортна зала в двора на варненското спортно училище  и плувен басейн в града/евентуално кв.Аспарухово/. Кметът Иван Портних категорично заяви, че ще започне проектиране на спортната зала, както и на басейна, като следващият етап е да се мисли за начина на финансиране. Алеята на спортната слава във Варна ще бъде реновирана. След вандалски прояви голяма част от поставените плочи са натрошени. Зам.кметът Коста Базитов взе мнение по темата и обеща да се предприемат съответни действия заедно с дирекция „Култура“. Предложено бе на кмета на града да съдейства по отношение ползване базата на „Спортпалас“ с преференции от варненски клубове. Преди  години спортисти и отбори от морската столица са ползвали същата база с 30 % намаление. Кметът поиска официално писмо с искане, мнение и становище по темата от обществения съвет.

Ешелониране на варненските спортисти. Това поставиха като цел спортните специалисти. Става дума дирекция „Спорт“  да следи и да помага на определени спортисти, които имат потенциал за участие на следващите ОИ. Те трябва да бъдат допълнително обгрижвани и мотивирани.

Другият сериозен проблем, който бе дискутиран е свързан със спортно училище. Направено бе предложение на кмета да съдейства за повишаване на качеството на храната на спортистите и да се търси възможност за изграждане на общежитие за учениците. Кметът Иван Портних поиска подробно обяснение и предложение от страна на обществения съвет по тази тема и се ангажира да съдейства заедно с Общинския съвет.

Според спортните специалисти трябва да има актуализация на нормативните документи и на наредбата за спорта. Те поискаха да бъдат поставени точни критерии при номинирането на спортисти и треньори за почетни граждани на Варна или за получаване на други награди, като обещаха да съдействат с мнение по темата.

Поставен беше и въпросът Общината да се ангажира с точно определен процент от общия годишен общински бюджет, който да бъде отделян за спорт годишно. От своя страна кметът Иван Портних каза, че ще коментира това с Общинския съвет и финансовите специалисти, преди да посочат конкретна цифра.

Искане имаше от страна на Обществения съвет да бъде изграден паркинг до Юнашкия салон и получиха обещание от кмета това да се случи, макар че ще изисква определено време.

В края на работната среща бяха коментирани теми свързани с ДКС и евентуалното намаление на цените за ползване на залата от варненски клубове. Директорът на ДКС Минко Христов бе достатъчно етичен и точен при отговорите, като каза, че е готов на подобни разговори, но смята че финансовите параметри на този етап са напълно допустими и в рамките на нормалното, като даде конкретни примери. Той каза, че 11 клуба водят подготовка на територията на ДКС. Те плащат по 30 лева на ден, иначе цената за други клубове е 15 лв на час без ДДС. Без повече конкретика, директорът на ДКС даде да се разбере, че е съгласен на известна отстъпка при конкретни случаи свързани с варненски клубове.

Направено бе предложение към ръководството на ДКС на нивото на единия от етажите да бъдат поставени подходящи снимки на именити варненски спортисти-олимпийски и световни медалисти, което бе прието от страна на г-н Христов, който сподели, че вече мисли по темата и би приел всякакви предложения в тази посока.