Видео от втората контрола на AFA, AFA – AKDEREGÜCÜ ANKARA-родени 2006-7 година.
Последен ден от лагера.