Днес бе учредено сдружениe с нестопанска цел „Стратегия за развитие на футбола във Варна“. В учредителното събрание участваха истински легенди на футбола в морската столица и хора от големия бизнес в града. За председател на сдружението бе избран Благой Калфов, а членове на УС освен него са още Иван Василев и адвокат Христо Боев. В Надзорния съвет попаднаха  Марин Митев-собственикът на ПФК Черно море, Вахан Ангатян и Красимир Маринов. Приет бе и уставът на сдружението, който е от 52 члена.

Целите на сдружението са развитие на футбола на територията на Община Варна, масовизиране на този спорт, подобряване на базата и създаване на условия за развитие на аматьорски футбол. Към целите подробно са описани много задачи, които са си поставили учредителите. Конкретно бяха посочени правата и задълженията на членовете на управата на това сдружение.