Ремонтите на стадион „Тича“ във Варна вървят с добри темпове. Локализирани се местата за стълбовете за осветлението, като вече е изграден и куфражът. По терена също се работи доста сериозно. Той е напълно разкопан и се очаква ново покритие. Надеждите са „Тича“ да изглежда коренно преобразен след ремонта.