Резултат с изображение за лъчезар братоев

Главният организатор на регатат Лъчезар Братоев разказва за предстоящата регата.

Единствената в България регата, включваща гонки канал-езеро ще се проведе между 1-4 юни.

 01.06. – 19:30ч. – Официална пресконференция (Хотел Черно море) .

 02.06. – 10:00ч.- Втора пресконференция, веднага след техническата конференция – организаторите ще могат да споделят финален брой участници, метеорологични условия, както и подробности по техническата организация на регатата.