Резултат с изображение за община варна

Съветниците от ПК „Младежки дейности и спорт“   дадоха съгласието си за отпускане на 110 хил. лева от общинския бюджет за организиране и провеждане на младежкия фестивал „ Funcity + ”, станал традиционен за морската столица.

Фестивалът е част от програмата „Варна – Европейска младежка столица – 2017“. Той ще състои в периода 30 август – 3 септември на Морска гара, като тази година ще има по-осезаемо международно участие, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Бюджетът на фестивала е 160 000 лева, като 50 000 лева ще бъдат осигурени от собствени средства и други източници. Парите от местната хазна ще бъдат предоставени на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, който е организатор на събитието.  Окончателното решение ще вземе Общинският съвет, а преди това въпросът ще бъде обсъден от членовете на ПК  „Финанси и бюджет“.

В рамките на заседанието на комисията беше представен и проектът „Зелена разходка Варна“ на Асоциацията за наука, образование, култура, изкуство и спорт /АНОКИС/. Целта е туристите да могат да се придвижват  с колело по маршрути с културни забележителности.  В района на Информационния център до Катедралата ще бъде обособена преместваема шатра с 10 велосипеда, с които гостите да правят обиколки из града. Разходките ще са с продължителност 1,5 или 2,5 часа с 10, съответно 15 спирания за подробно представяне на забележителностите. Туристите ще могат да заявят велосипедите и онлайн.

Общинските съветници се обединиха около мнението, че Варна има нужда от подобна велосипедна мрежа, но е необходимо вносителят да представи и финансови параметри на проекта, каквито към момента липсват. От Асоциацията се ангажираха до края на месеца да представят проекта в разгърнат вид със съответната финансова част.

На днешното заседание членовете на комисията приеха и Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна. Съветът ще се състои от 39 души и ще бъде обществен орган, който ще подпомага кмета при провеждане на общинската младежка програма.