Професор Златко Златев е новият организатор в Юнашкия салон във Варна. Дълги години той се занимава с научна дейност в ТУ-Варна, а сега вече е на ново поприще. Организационно всичко, което се случва на територията на Юнашки салон ще минава през него, като той ще координира нещата. Професорът ни разказва за новата си работа и за намеренията си.