Започва проект „Ветроходна академия Кор Кароли“ за развитие и обучение на хора от всички възрасти по ветроходство на българското Черноморие.
„Ветроходна академия Кор Кароли“ е проект с частно финансиране за социално-отговорна кауза. Финансовите постъпления са насочени за привличане към морската идея и безплатно обучение по ветроходство на млади хора чрез програма „Младежи“ в разнообразните ветроходни курсове.
Програма „Младежи“ на „Ветроходна академия Кор Кароли“ е за момичета и момчета на възраст между 18 и 24 години в неравностойно положение (включително с финансови затруднения). Младежи, които са настоящи студенти, се приемат с предимство в програмата. За повече информация и записвания: www.corcarolisailing.org.
„Ветроходна академия Кор Кароли“  цели да популяризира ветроходството в България, като предава на хора от всички възрасти ветроходни умения и знания, чрез достъпни интензивни курсове за: начинаещи, напреднали, спортно-състезателно и ексклузивно ветроходство на класически и модерни яхти. Първият ветроходен курс за начинаещи стартира от 25 май 2018 г., а дебютът на спортно-състезателния курс ще бъде на една от най-красивите регати на българското Черноморие: „Варна Ченъл Къп“ (31 май-03 юни).

ЗАЩО ВЕТРОХОДСТВО?
1. Ветроходството е динамичен и здравословен спорт на открито под благоприятното влияние на слънце, вода и чист въздух, което се отразява положително на човешкото здраве и подобрява физическата дееспособност и двигателната култура на хората.
2. Ветроходството е широко практикуван спорт в световен мащаб, за който няма долни и горни възрастови граници. Придобитите умения остават за цял живот.
3. Ветроходството спомага за намаляване на стреса и т.нар. „ефект на прегряване“, защото морето само по себе си спомага да се откъснеш от натоварената ежедневна среда.
4. Ветроходството е екологичен спорт, който не замърсява и не вреди на природата.
5. Ветроходството е алтернатива на заседналия начин на живот и осмисляне на свободното време. Ветроходството е възможност за преодоляване на наболели проблеми като вредни навици, агресия, зависимости и обездвижване.
6. Ветроходството е работа в екип. За управлението на килови яхти се изисква екипност, а доброто класиране и сигурността на екипажа зависят от всеки един на борда.
7. Ветроходството учи и възпитава на уважение, дисциплина и отговорност.
8. Ветроходството е възможност за дългосрочна реализация в типично морски професии.
9. Ветроходството е един от най-скъпите спортове в света, но придобитите знания и умения са лична инвестиция с безкрайна възвращаемост.
10. Ветроходството е спорт, асоцииран с интелигентност и класа.