След проведените днес две гонки „Гребане“ се излъчиха победителите от тази дисциплина:

Гребане- жени
На първо място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- жени с лодководач Надежда Владимирова
На второ място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- трети отбор с лодководач Август Панов
Гребане- младежи под 19 г.
На първо място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- първи отбор с лодководач Пламен Янакиев
На второ място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“-  втори отбор с лодководач Беркан Басри
На трето място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- четвърти отбор с лодководач Стефан Микаелян
Гребане- мъже
На първо място отбора на МВР- Варна с лодководач Филип Колев
На второ място отбора на „АЕЦ Козлодуй“ с лодководач Борислав Евгениев
На трето място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- курсанти с лодководач Димитър Димитров
На четвърто място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- студенти с лодководач Петко Петков
След проведената днес  гонка „Ветроходство“ се излъчиха победителите от тази дисциплина:
На първо място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- студенти  с шкипер Петко Петков
На второ място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- курсанти с шкипер Димитър Димитров
На трето място отбора на МВР- Варна с шкипер Филип Колев
На четвърто място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- първи отбор с шкипер Пламен Янакиев
На пето място отбора на „АЕЦ Козлодуй“ с шкипер Борислав Евгениев
На шесто място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“-  втори отбор с шкипер Беркан Басри
На седмо място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- трети отбор с шкипер Август Панов
На осмо място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- жени с шкипер Надежда Владимирова
На девето  място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- четвърти отбор с шкипер Стефан Микаелян
След проведената днес  дисциплина „Морски възли“ се излъчиха следните победителите :
На първо място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- студенти Петко Петков
На второ място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- курсанти Димитър Димитров
На трето място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- Август Панов
На четвърто място отбора на  МВР- Варна – Филип Колев
На пето място отбора на „АЕЦ Козлодуй“ – Борислав Евгениев
На шесто място отбора на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“- Надежда Владимирова
На седмо място отбора на  ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- Беркан Басри
На осмо място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- Стефан Микаелян
На девето  място отбора на ВМГ „Св. Николай Чудотворец“- Пламен Янакиев
На десето  място отбора на в.ф. 32140 с лодководач Тони Цонев.