Резултат с изображение за Баскетболна лига

ПРОТОКОЛ № 18/04.06.2018г.
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА
София, зала Универсиада
На 04.06.2018 г., в гр. София, зала Универсиада, се проведе Общо събрание на Националната
Баскетболна Лига
На заседанието присъстваха:
Членове на НБЛ:
Баскетболен клуб „Балкан“, Ботевград – Михайл Михайлов – законен представител
Баскетболен клуб „Берое“, Стара Загора – Васил Кифев – законен представител и Любомир Минчев
– гост
Баскетболен клуб „Рилски Спортист“, Самоков – Петър Георгиев и Борислав Чилингиров – законни
представители
Баскетболен клуб „Спартак“ Плевен – не присъства
Баскетболен клуб „Тунджа“ Ямбол – не присъства
Баскетболен клуб Черно море Тича, Варна – не присъства
Професионален баскетболен клуб „Академик“ ЕАД, София – Румен Гунински – упълномощен
представител
Баскетболен клуб „Академик“, Пловдив – Васил Врачев законен представител и Христо Караджов
– гост
Баскетболен клуб Левски 2014 – Константин Папазов – законен представител
Забележка: Иван Чолаков – законен представител на БК Тунджа (Ямбол) информира
Генералния мениджър на НБЛ по телефона за позицията си относно отчетите по дейността
и финансите на НБЛ за сезон 2017-2018
Заседанието беше открито в 13:30 ч. от Генералния мениджър на НБЛ – Лилия Борисова, която
констатира, че събранието е редовно свикано и има необходимия кворум за вземане на решения.
Дневен ред:
1. ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА НБЛ ЗА СЕЗОН 2017-2018 Докладва Лили
Борисова – Генерален Мениджър
2. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА НБЛ ЗА СЕЗОН 2017-2018
Докладва Сандра Велчева Хънт – Спортен Директор