20 юни 2018 – Сряда
18Проверка на документи
19.00 ч. Техническа конференция
21 юни 2018 – Четвъртък
09.30 – 10.30
Съдийски жребий
10.00 – 10.30 Загряване I група ансамбли по реда на жребия
10.30 – 11.30 I Група ансамбли № 1-11
/ 2 изигравания /
11.30 – 12.00 Загряване II група ансамбли по реда на жребия
12.00 – 13.00 II Група № 12-23
/ 2 изигравания /
13.15 –13.30 ОТКРИВАНЕ и НАГРАЖДАВАНЕ АНСАМБЛИ ДМВ до 10г.
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 15.10
15.10 – 15.25
I Група № 1-20 ДМВ до 10г.
без уред
Почивка
15.25 – 16.05 II Група № 21-41 ДМВ до10г. без уред
16.05 – 16.20
16.20 – 17.00
Почивка
III Група № 21-41 ДМВ до10г. без уред

22 юни 2018 – петък
09.00 – 10.00 Съдийски жребий
10.00 – 11.30 I Група № 1 – 20 ДМВ до 10г. въже и обръч
11.30– 11.45 Почивка
11.45 – 13.15 II Група № 21 – 41 ДМВ до 10 г. въже и обръч
13.15 – 13.30 Почивка
13.30 – 15.00 III Група № 42 – 61 ДМВ до 10г.въже и обръч
15.00 – 16.30 Обедна почивка и съдийски жребий
16.30 – 17.20
17.30- 17.45
Финали ДМВ до 10г.
– без уред, въже и обръч
НАГРАДЖАВАНЕ многобой,отборно и финали
на ДМВ до 10г.

23 юни 2018 – събота
09.00 – 10.00 Съдийски жребий
10.00 – 11.20 I Група № 1-18 ДМВ въже и обръч
11.20 – 11.30 Почивка
11.30 – 12.50 II Група № 19-37 ДМВ въже и обръч
12.50 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.20
15.20 – 15.30
III Група № 38-56 ДМВ .въже и обръч
Почивка
15.30 – 16.50
IV Група № 57-75 ДМВ .въже и обръч
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
Съдийски жребий
ФИНАЛИ ВЪЖЕ И ОБРЪЧ

24 юни 2018 – неделя
08.30 – 09.00 Съдийски жребий
09.00 – 10.20 I Група № 1-18 ДМВ топка и лента
10.20 – 10.30 Почивка
10.30 – 11.50 II Група № 19-37 ДМВ топка и лента
11.50 – 12.30 Обедна почивка
12.30 – 13.50
13.50 – 14.00
III Група № 38-56 ДМВ топка и лента
Почивка
14.00 – 15.20
IV Група № 57-75 ДМВ топка и лента
15.30 – 16.00
Съдийски жребий
16.00– 16.30
ФИНАЛИ ТОПКА И ЛЕНТА
16.45 – 17.15 НАГРАЖДАВАНЕ МНОГОБОЙ И
ФИНАЛИ

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАТЕГОРИЯ „ А”
ДМВ до 10г. И ДМВ