Снимка на Naiden Naidenov.

Снимки от уникалният комплекс за водна топка в гр. Сентеш Унгария, а също и на отбора на КПС Варна 2006г и по – малки преди започване на силния международен турнир там.

Снимка на Naiden Naidenov.

Снимка на Naiden Naidenov.

Снимка на Naiden Naidenov.