Гр. А , касиране и резултати:

Гр. В, касиране и резултати:

Гр. С, касиране и резултати:

Гр. Д, касиране и резултати: