60 години Българска Федерация Хандбал

На 12 октомври от 16:00 часа в хотел „МАК“ в гр. Габрово Българска федерация хандбал ще чества 60 годишния си юбилей. Официални гости на тържеството са хандбални деятели, президенти на клубове, доктори на национални отбори, треньори, делегати и съдии работещи в 10 годишния период 2008-2018 година.