Естествено големите „златни“ букви изписаха „Варна европейски град на спорта“. Цялата дирекция спорт взе участие в празничното шествие.