Вътре по стените на залата са поставени пана с имената на клубовете от сдружение „Ч.море“ и на други спортни клубове от града.