Професор Златко Златев е управител на Юнашкия салон във Варна. С него разговарям на тема – музей на спортната слава в града.