Във Варна днес откриха ДП по плуване за ветерани. Участват 306 състезатели от 19 клба в страната ни. Варна участва с повече от 20 състезатели и се очакват призови класирания. Организацията е перфектна, като това каза председателкята на Асоцацията на ветераните в България олимпийската шампионка Здравка Йорданова. Варненската асоцация на ветераните, спортисти и деятели стои в основаната на провеждането на тази грандиозна проява с подкрепа на Община Варна. Състезанията продължадат до утре по обяд. Повече от 1200 комплекта медала ще бъдат раздадени в различните възрастови групи. Три рускини, кито от доста време живеят и работят в морската столица участват във варненския отбор. Много интересен факт, важен за отбелязване. Резултатите от това ДП ще се приемат като архивна база за нормативи и в следващи състезания ще се следи за подобряване на тези резултати и постигане на нови национални постижения по възрасти.